home  news  dlfum  tècnica  galeria  vìdeo  libro  exibiciones  one  video installazioni  crìtica  contactos